0905 561 832 Trenčín a okolie advokat@suchanova.sk

V prípade, že dôjde k zásadnej nezhode rodičov ohľadom úpravy ich práv alebo povinností k maloletému dieťaťu, je potrebné to riešiť. Najčastejšie ide o prípady určenia alebo zvýšenia vyživovacej povinnosti, úpravy stretávania jedného z rodičov s dieťaťom, rozšírenie úpravy styku s dieťaťom, zmena mena alebo priezviska dieťaťa, vycestovanie do zahraničia s dieťaťom a podobne.

Ide o podstatné otázky a to nielen v živote rodiča, ale najmä otázky, ktoré sa zásadným spôsobom dotýkajú najmä kvality života samotného dieťaťa. Pri hľadaní riešení pri niektorom z vyššie uvedených problémov, Vám viem odborne poradiť, zastúpiť Vás, Vaše záujmy v súdnom konaní, spísať kvalifikované podanie, na základe ktorého sa nezhoda rodičov dá riešiť.