0905 561 832 Trenčín a okolie advokat@suchanova.sk

Občianske a obchodné spory

ochrana Vašich práv v rôznych oblastiach občianskeho práva

Okrem právnej pomoci týkajúcej sa rodinného práva, Vám viem pomôcť aj v ďalších občianskoprávnych problémoch, ako napríklad:

  • zastupovanie v súdnom konaní
  • majetkové spory
  • pozemkové spory, resp. spory o nehnuteľnosť
  • dedičské konania
  • susedské spory
  • pracovné spory
  • zmluvné vzťahy
  • ochrana spotrebiteľa
  • náhrada škody
  • neuhradené finančné záväzky, resp. iné dlhy

Ak ste sa ocitli v podobnej životnej situácií a potrebujete pomôcť, nevahájte a dohodnite si konzultáciu.