0905 561 832 Trenčín a okolie advokat@suchanova.sk

O mne

O mne

Rodinné a občianske právo som si vybrala, pretože ma možnosť pomáhať vždy naplňovala. Po absolvovaní Právnickej fakulty na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2004 a získaní doktorátu v roku 2005 som sa venovala rodinnému, občianskemu a trestnému právu v oblasti justície. V roku 2011 som úspešne absolvovala odbornú justičnú skúšku na Justičnej akadémii v Pezinku. Od roku 2012 doposiaľ aktívne pôsobím v oblasti advokácie.

Na prvom mieste je u mňa vždy kvalita poskytovaných služieb, individuálny prístup ku klientovi a diskrétnosť.