0905 561 832 Trenčín a okolie advokat@suchanova.sk

Články

Aktuality, informácie

Nezhoda rodičov maloletého dieťaťa

V prípade, že dôjde k zásadnej nezhode rodičov ohľadom úpravy ich práv alebo povinností k maloletému dieťaťu, je potrebné to riešiť. Najčastejšie ide o prípady určenia alebo zvýšenia vyživovacej povinnosti, úpravy stretávania jedného z rodičov s dieťaťom, rozšírenie...

Náhrada škody

Vo svojej odbornej praxi sa často stretávam s tým, že bola spôsobená škoda rôzneho charakteru na majetku ľudí a títo sa ako poškodení nevedia domôcť dobrovoľnej náhrady škody od osoby, ktorá škodu zavinene spôsobila, resp. od poisťovne škodcu, ktorá by mala byť...

Výživné na maloleté dieťa

Rodič dieťaťa sa často môže dostať nie svojou vinou do situácie, keď mu druhý rodič neprispieva na výživu ich spoločného maloletého dieťaťa dobrovoľne, napriek tomu, že je to zákonná povinnosť každého rodiča. V danej situácii nie je z právneho hľadiska podstatné, či...

Rozvod

ROZVOD Štatisticky sa dlhodobo rozvodovosť na Slovensku pohybuje okolo cca 33%, t.j. takmer každé tretie manželstvo. Z mnohých z týchto manželstiev pochádza maloleté dieťa, resp. deti, ktoré sú v prípade rozvodu rodičov vždy súčasťou tohto rozvodového procesu. Nakoľko...