0905 561 832 Trenčín a okolie advokat@suchanova.sk

Ceny právnych služieb

Koľko stoja právne služby

Mojou zásadou je otvorenosť a serióznosť. Preto sa na odmene za poskytnuté služby vždy dohodnem s klientom dopredu. Spôsob účtovania dohodneme podľa toho, čo Vám bude viac vyhovovať a taktiež s ohľadom na charakter Vášho právneho problému. Cenu možno stanoviť hodinovou sadzbou (najčastejšie v prípade menej náročných, jednorázových právnych vecí) alebo paušálne (pri časovo náročnejších službách, napr. pri zastupovaní v súdnom konaní). Hodinová sadzba je 80 Eur. Paušálnu odmenu je možné dohodnúť až po podrobnom zoznámení sa s problémom pri úvodnej konzultácii.