0905 561 832 Trenčín a okolie advokat@suchanova.sk

Výživné a úprava styku s deťmi

Právne otázky súvisiace s deťmi

Nefungujúce rodinné vzťahy so sebou často prinášajú aj potrebu riešenia situácie maloletých detí.

S čím Vám môžem pomôcť:

 • zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jednému z rodičov,
 • úprava striedavej osobnej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa,
 • úprava styku, resp. stretávania jedného rodiča s dieťaťom,
 • obmedzenie alebo zákaz styku s maloletým dieťaťom,
 • určenie vyživovacej povinnosti,
 • riešenie problémov spojených s neplatením výživného,
 • trestné oznámenie pre zanedbanie povinnej výživy a ďalšie,
 • zvýšenie alebo zníženie vyživovacej povinnosti,
 • určenie otcovstva,
 • osvojenie maloletého dieťaťa,
 • výkon rozhodnutí o výchove maloletých detí a ďalšie…

 

Ak ste sa ocitli v podobnej životnej situácií a potrebujete pomôcť, nevahájte a dohodnite si konzultáciu.